Retourbemaling

Bij retour bemaling wordt het onttrokken grondwater terug in de bodem gepompt zodat er geen grondwater afgevoerd hoeft te worden. Wel is het zeer arbeidsintensief en brengt het hoge kosten met zich mee om dit te realiseren.

TOP