Wetgeving

In ons land zijn er regels en wetten die het verplichten uw grondwateronttrekking en grondwaterlozing te melden bij de daarvoor aangewezen instanties. Deze zijn per provincie, waterschap en gemeente verschillend. Om de juiste weg te bewandelen in deze meldingsplicht, kunt u een bouwbegeleider, architect of ons vragen om u hierbij te begeleiden. Wees hier wel bedachtzaam in om onverwachte kosten te voorkomen.

TOP